Forretningskjøring

Å komme seg frem i trafikken  i tide for ulike møter gjennom dagen kan være både vanskelig og anspentfullt.

Vær og temperaturforhold, snø og kulde, trafikkale omkjøringer, rushtid kan bringe stressfaktoren ytterligere opp.

Våre biltjenester tilbys for å avhjelpe dette gjennom våre dedikerte, behagelige, diskrete og lokalkjente sjåfører.

De star til din fulle disposisjon slik at du kan konsentrere deg om dine forestående forretningsoppgaver.

Våre sjåfører vil overholde og oppdatere med hensyn til dine tidsplaner.